Doküman No
MRLAB.FR. 0010
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:    

Tarih:   

Tel:   

e-posta:   

İmza:   

Adres:   

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):

 Kamu Kurumu:

 Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:   

Vergi Dairesi:   

Fatura Adresi:   

Vergi No:   

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

 Parçacık Boyutu Analizi ( 0,3 nm ile 10 μm )

 

Ölçüm Sıcaklığı………………………….oC

  Zeta Potansiyel Analizi

( 3,8 nm ile 100 μm )

Ölçüm Sıcaklığı …………………………oC

 

 Tek Nokta Analizi (Sabit pH) :   

 

 

 İzoelektrik Nokta Belirlenmesi : pH Aralığı: .....................,      pH Adımı: ...............

Kullanılacak Asit: ……………… (HCl, H2SO4, vb.)

Kullanılacak Baz:..............................(NaOH vb.)

 

Numune Bilgileri

Numune Sayısı

Numune İçeriği

Refraktif İndeks

pH

(Zeta Pot. ise)

Çözücü

1

   

   

   

   

2

   

   

   

   

3

   

   

   

   

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:    

 Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayır

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo                                                

Açıklamalar   

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:   

Onay

Örnek Geliş Tarihi:   

Analiz Tarihi:   

Analiz Tutarı:   

Dekont Tarih/no: