Doküman No
MRLAB.FR. 0002
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

PROFORMA TALEP FORMU

Ad Soyad, Ünvan:       

 

Tel:       

                           e-posta:       

Adres:       

 

 

                  Aşağıda verilen bilgilere göre talep etmiş olduğum fiyat teklifinin hazırlanarak tarafıma gönderilmesini rica/arz ederim.

                                                                        ……./……/……..

                                                                               

 

 

                                                                            İmza

 

PROJE BİLGİLERİ (Varsa Fatura Bilgileri)

İlgili Proje ve No:       

 

İlgili Kurum Adı

 

  RTE Üniversitesi - ÜNİ  DOKAP             Diğer Üniversite                 Kamu Kurumu              Özel Kuruluş

Fatura Adresi:       

 

Vergi Dairesi:       

Vergi No:       

 

TALEP EDİLEN ANALİZ BİLGİLERİ

 

Sıra

Analiz Adı

Adet

Sıra

Analiz Adı

Adet

1

       

       

6

       

       

2

       

       

7

       

       

3

       

       

8

       

       

4

       

       

9

       

       

5

       

       

10

       

       

 

 

Açıklamalar

Analiz adlarını, merlab.idari.edogan.tr adresindeki fiyat listesinden alabilirsiniz.

Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra merlab@erdogan.edu.tr adresi e-posta gönderiniz.