Doküman No
MRLAB.FR. 0022
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:   

Tarih:   

Tel:   

e-posta:   

İmza:   

Adres:   

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):   

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):   

 Kamu Kurumu:   

 Özel Kuruluş:   

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:   

Vergi Dairesi:   

Fatura Adresi:   

Vergi No:   

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

No

Kod

Çözücü verildi

Çözücü

Miktar

(mg)

Spektrum

Aralığı (ppm)

H

C

D2O

APT

…..

1

   

Evet Hayır

   

   

   

   

   

   

   

   

2

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

3

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

4

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

5

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

6

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

7

   

Evet Hayır 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayır

 

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

                                                                                                                   

Açıklamalar   

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:   

Onay

Örnek Geliş Tarihi:   

Analiz Tarihi:   

Analiz Tutarı:   

Dekont Tarih/no: