Doküman No
MRLAB.FR. 0023
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan eritiş cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 2. KAPSAM

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Equilab F2 Induction Fluxer marka eritiş cihazı ile camsı tablet üretimini kapsamaktadır.

 1. SORUMLULAR

Cihaz analiz sorumlusu.

 1. UYGULAMA

  1. Eritiş Cihazının Açılması

     • Eritiş cihazın enerji bağlantıları kontrol edilir.

     • Eritiş cihazın yanında bulunan soğutucu chillerı açmak için chillerın sağ yanında bulunan “OFF/ON” şalteri “ON” konuma alınır.

     • Eritiş cihazın önünde bulunan “OFF/ON” şalteri “ON” konuma alınarak cihaz açılır.

     • Eritiş cihazın programlama işlemlerinin yapıldığı bilgisayar açılır.

     • Masaüstünde bulunan “F2 FLUXER MACHINE” yazılımı açılarak, iletişim kurulması sağlanır.

  1. Eritiş Cihazında Camsı Tablet Hazırlanması

 • Hazırlanacak olan cam malzeme karışımı hassas terazi aracılığıyla yapılır.

 • Homojen olarak hazırlanmış malzeme kroze içine alınır.

 • “F2 FLUXER MACHINE” yazılım üzerinden “Kilit Aç” butonuna tıklanarak ilgili istasyon kapak kilit açılır.

 • Açılan istasyona kroze ve döküm kabı yerleştirir ve kapak kapatılır.

 • “F2 FLUXER MACHINE” yazılım üzerinden “Programlar” butonuna tıklanarak uygulama seçim sayfası gelir.

 • Burada daha önce kaydedilmiş reçete seçilerek, sayfa üzerinde “SEÇ” butonuna tıklanır ve reçete sayfası kapanır.

 • Kroze yerleşmiş ve ilgili reçete yüklendikten sonra “F2 FLUXER MACHINE” yazılım üzerinden “BAŞLAT” butonuna tıklanarak camsı malzeme üretilir.

 • İşlem bitimi sonrasında krozenin soğutaması beklenir.

 • Yazılım üzerinden “Kilit Aç” butonu tıklanarak kapak açılır. İçeride bulunan kroze ve döküm kabı dışarı alınır.

 • Kroze içindeki malzeme çıkarılır.

  1. Eritiş Cihazının Kapatılması

 • Eritiş cihazının yazılımından “Kilit Aç” butonuna tıklanır. Bu sayede kroze kilitleri açılır.

 • Eritiş cihazının içinde bulunan kroze ve döküm kapları dışarı alınır ve temizlikleri yapılır.

 • Bilgisayarda çalışmakta olan “F2 FLUXER MACHINE” yazılımı kapatılır ve bilgisayar kapatılır.

 • Eritiş cihazın önünde bulunan “OFF/ON” şalteri “OFF” konuma alınarak cihaz açılır.

 • Eritiş cihazın yanında bulunan soğutucu chillerı açmak için chillerın sağ yanında bulunan “OFF/ON” şalteri “OFF” konuma alınır.