Doküman No
MRLAB.FR. 0011
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:    

Tarih:    

Tel:    

e-posta:    

İmza:    

Adres:    

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):    

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):    

 Kamu Kurumu:

 Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:    

Vergi Dairesi:    

Fatura Adresi:    

Vergi No:    

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

No

Kod

Numune Cinsi

T. KARBON

T. ORGANİK KARBON

T. AZOT

TEORİK DEĞER

1

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

2

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

3

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

4

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

5

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

6

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

7

    

Katı   Sıvı

    

    

    

    

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   

 Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayır

 

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

                                                                                                                   

Açıklamalar    

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:    

Onay

Örnek Geliş Tarihi:    

Analiz Tarihi:    

Analiz Tutarı:    

Dekont Tarih/no: