Doküman No
MRLAB.FR. 0004
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:     

Tarih

Tel:     

e-posta:     

İmza:     

Adres:     

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):     

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):     

 Kamu Kurumu:

 Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:     

Vergi Dairesi:     

Fatura Adresi:     

Vergi No:     

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

Numune Kodu

Yapılacak analiz

Film Kalınlığı (µm)

Süre

 

Hedef malzeme, üretimi yaptıracak kişi tarafından temin edilir.

 

Kullanılacak sistemde hedef malzemenin eritildiği pota, üretimi talep eden kişiye aittir.

 

Film kaplaması yapılacak alttaş, üretimi yaptıracak kişi tarafından temin edilir.

 

Toksik malzemeler mutlaka belirtilmelidir.

 

Malzeme cinsi doğru olarak yazılmalıdır.

 

Fiyatlandırma sistem çalıştığı andan itibaren geçerlidir

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

     

     

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

     

     

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

     

     

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

     

     

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

     

     

     

 Termal Buharlaştırma

 DC/RF Magnetron Sıçratma

 

  

 

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:    

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?        Evet       Hayır

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli: Elden     Kargo

                                                                                                                   

Açıklamalar     

 

 

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:     

Onay

Örnek Geliş Tarihi:     

Analiz Tarihi:     

Analiz Tutarı:     

Dekont Tarih/no:     

 

TERMAL BUHARLAŞTIRMA İLE KAPLAMA CİHAZI SORUMLULUK BEYANI

 

Termal buharlaştırma ile kaplama cihazını kullanmaya başladığım tarih itibarı ile cihazda herhangi bir eksiklik veya arıza olmadığını ayrıca cihazı kullandığım süre içinde kullanıcı hatası sebebiyle meydana gelebilecek her tür kaza ve hasarda bütün sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

 

                          

 

 

 

                                                                                                                   Ad, soyad                                                                

                                                                                                                                 İmza

 

 

 

Tarih:

e-posta:

tel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratuvarımıza gelen talep üzerine yapılan değerlendirmede ilgili araştırmacının termal buharlaştırma ile kaplama cihazını ………..-………. tarihleri arasında ücreti karşılığında kullanması uygun görülmüştür.

 

 

 

 

                                                                                                             Laboratuvar Müdürü

                                                                                                           

Doç. Dr. H.Türker AKÇAY