Doküman No
MRLAB.FR. 0020
Yayın Tarihi
01.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Ad Soyad, Ünvan:   

Tarih:   

Tel:   

e-posta:   

İmza:   

Adres:   

RTE Üniversitesi

(Fakülte, Bölüm):   

 Diğer Üni.

(Fakülte, Bölüm):   

 Kamu Kurumu:

 Özel Kuruluş:

Analiz hangi amaç için yapılacaktır?

Yüksek Lisans  Doktora  Proje  Diğer (Belirtiniz :……………………………………………………..)

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri kapsamında yapılacak analiz/deneylerde analiz istek formu tez yürütücüsü tarafından yazılmalıdır.

FATURA BİLGİLERİ (Varsa Proje Bilgileri)

İlgili Proje ve No:   

Vergi Dairesi:   

Fatura Adresi:   

Vergi No:   

NUMUNE ve ANALİZ BİLGİLERİ

Numunelerin içeriğinde sağlığa zarar verecek bir malzeme var mı? Evet     Hayır

ANALİZ BİLGİLERİ

ANALİZ PARAMETRELERİ

Tarama Aralığı (derece)

Tarama Hızı (derece/dakika)

İnce Film İçin Grazing Açısı (derece)

   

   

   

(XRD) KIRINIM DESENİ ANALİZİ

Numune Adedi

Numune Şekli

Numune İçeriği

   

Toz       Bulk     İnce Film  

   

(HT-XRD) YÜKSEK SICAKLIK KIRINIM DESENİ

Numune Adedi

Kırınım Deseni Alınacak Sıcaklık Değerleri (0C)

Numune Erime Sıcaklığı (0C)*

   

   

   

   *Yüksek sıcaklık kırınım deseni çekilecek olan numunenin erime sıcaklığının belirtilmesi gerekmektedir.

Analiz Sonucu Gönderim Şekli:

   Posta/Kargo    E-posta    Elden                                          Örnek geri isteniyor mu?       Evet       Hayır

(Posta/Kargo ile dataları içeren CD gönderilecektir.)                                        Geri Alma şekli:              Elden     Kargo

 

Açıklamalar   

 

 

 

RTEÜ-MERLAB TARAFINDAN DOLDURULACAK

Analizi Yapan:   

Onay

Örnek Geliş Tarihi:   

Analiz Tarihi:   

Analiz Tutarı:   

Dekont Tarih/no: