Doküman No
LEEFR. 0003
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

(Askerlik Sevk İptali Dilekçesi)

 

 

Enstitünüzün …………………………….. Anabilim Dalı  ……………………. numaralı Yüksek Lisans / Doktora programı öğrencisiyim. Askerlik sevk tehiri işlemlerimin kendi isteğimle iptal edilmesini istiyorum.

            Gereğini arz ederim. …/…/20…

 

 

 

 (Adı Soyadı)

   

 (İmza)

 

T.C. Kimlik Numarası

 

   

Öğrenci Numarası

 

   

Anabilim Dalı

 

   

Uzmanlık Alanı

   

Adres

 

   

Telefon

 

   

E-posta (kurumsal)

........................................@erdogan.edu.tr

 

 

 

 

 

*Bu form bilgisayar ortamında doldurularak Enstitüye teslim edilir.