Döküman No
LEEFR. 0043
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.04.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Spiral Ciltli Tez Teslim Formu (Savunmadan Sonra )

 

Öğrencinin  

Adı Soyadı                              :      

Numarası                                :      

Anabilim Dalı                          :      

Programı                                 :      

Derecesi                                  :       ( )Yüksek Lisans                     ( )  Doktora

Danışmanı                              :      

Tezin Adı                               :      

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda başlığı yazılı Yüksek Lisans/ Doktora tezim, RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmış ve 1 (bir) adet spiral ciltli olarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.   

 

Öğrenci

                                                                                                                      (Adı,Soyadı/ İmzası)

 

Kontrol Eden :   

 

              Teslim edilen spiral ciltli tez, RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Usul ve Esaslarına göre kontrol edilmiştir.

 

Danışman

Unvanı, Adı ve Soyadı:  ………………………………. 

Tarih:                                        

İmza:…………………………

 

 

Enstitü

Unvanı, Adı ve Soyadı:  ……………………………….                                      

Tarih:      

İmza:…………………………

Not: Savunmadan sonra kontrol için teslim edilecek tezler Perşembe gününe kadar Enstitüye teslim edilir, düzeltilecek yerler belirlendikten sonra pazartesi günü kontrol edilmiş bir şekilde öğrenci tarafından teslim alınır.

 

TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU

 

Öğrenci*

Danışman**

Enstitü

Genel Biçim ve Yazım Standartları

Evet

Hayır

Evet

Hayır

İlk Kontrol

Tez Teslim Kontrolü

1

Tez metni A4 (21x29,7 cm) ebadında 80 gr birinci hamur beyaz kâğıda hazırlandı mı?

     

     

2

Her bir sayfa için sayfanın sol kenarında 3.5 cm, sağ kenarında 3.5 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakıldı mı?

     

          

3

Şekil, Resim ve Tablolar uygun şekilde hazırlandı mı?

     

     

4

Ön sayfalar ve tez metninde sayfa numaralandırmaları uygun şekilde yapıldı mı?

     

     

5

Yazı metni “Times New Roman” mı?

     

          

6

Tezin dış ve iç kapağı, ön sayfalar, tez metni ve diğer yazılarda önerilen yazı büyüklüğüne (punto) uyuldu mu?

     

     

7

Tezin tümü için önerilen yazı formatına uyuldu mu?

     

     

8

Satır başı hizalama ve paragraf önerilerine uyuldu mu?

     

     

9

Tez yazı biçimi olarak ”normal” düzende mi yazıldı?

     

     

10

Ana ve ara başlıklar uygun puntoda ve önerilen özeliklerde yazıldı mı?

     

     

11

Ön sayfalar, tez metninde ve ekler bölümünde başlık numaralarında önerilenlere uyuldu mu?

     

     

12

Noktalama işaretleri ve parantezler önerilere uygun mu?

     

     

13

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verildi mi?

     

     

14

Önerilen satır aralığı ve paragraf aralıklarına uyuldu mu?

     

     

15

Metin içindeki göndermeler için öneriler uygulandı mı?

     

     

16

Tez içinde varsa; alıntı, dipnot ve ara notlar önerilen şekilde yazıldı mı?

     

     

17

Kısaltma, simge ve birimler uygun şekilde yapıldı mı?

     

     

18

Tez içinde varsa eşitlikler önerilen şekilde yazıldı mı?

     

     

 

Tez İçeriğinin Düzenlenmesi Standartları

 

 

 

 

Ön Sayfalar  

 

 

1

Kapak için önerilen tüm bilgiler yazıldı mı?

     

     

2

Tezin dış kapağına 2x3 cm büyüklüğünde üniversitenin amblemi yerleştirildi mi?

     

     

3

İç kapakta sayfa sayısı, dış kapak için önerilenler ile aynı mı?

     

     

4

Tez kabul ve onay sayfası eklendi mi? (Savunma sınavı sonrasında)

     

     

5

Etik Beyan önerilen formata uygun olarak yazıldı mı?

     

     

6

İçindekiler sayfası format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

     

     

7

Tablolar listesi format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

     

     

8

Şekiller listesi format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

     

     

9

Kısaltma, simge ve formüller dizini format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandın mı?

     

     

 

Tez Metni

 

 

 

1

Özetlerde kaynak, tablo ve şekil kullanılmaması önerisine uyulmuş mu?

     

     

2

Türkçe Özet ile  tez başlığı bire bir aynı mı?

     

     

3

Özetlerin başlıkları tez başlığı bire bir aynı mı?

     

     

4

Türkçe özet, tezin içeriğini yansıtıyor mu?

     

     

5

Türkçe özetin önerilen uzunlukta mı?

     

     

6

Türkçe özete önerilen şekil ve sayıda anahtar kelimeler konuldu mu?

     

     

7

İngilizce özete tezin başlığı konuldu mu?

     

     

8

Türkçe ve İngilizce Özet birbiri ile uyumlu mu?

     

     

9

İngilizce ve özetin kelime sayısı önerilen uzunlukta mı?

     

     

10

İngilizce özete anahtar kelimeler konuldu mu?

     

     

11

İngilizce özetin ardından, Kısaltmalar, Tablo ve Şekiller Listesi (varsa), Giriş, Birinci Bölüm, Araştırma Bölümü, Sonuç bölümlerinin sıralaması önerilen şekil ve formatta mı

     

     

12

Kaynaklar metin içinde doğru şekilde kullanıldı mı?

     

     

13

Tez sonunda kaynaklar listesi önerilen şekilde yazıldı mı?

     

     

 

Ekler ve Sınav Sonrası ile İlgili Diğer İşlemler

 

 

 

1

Ekler uygun başlık seçilerek, tez içindeki sonuç sırasına göre ve her biri ayrı sayfadan başlamak üzere, sıralandı mı?