Doküman No
LEEFR. 0043
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.12.2023
Revizyon No
8
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Spiral Ciltli Tez Teslim Formu (Savunmadan Sonra)

Öğrencinin 

Adı Soyadı                              :             

Numarası                                :           

Anabilim Dalı                          :           

Programı                                 :           

Derecesi                                  :        ( )   Yüksek Lisans                     ( )   Doktora

Danışmanı                              :           

Tezin Adı                               :           

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda başlığı yazılı Yüksek Lisans/ Doktora tezim, RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve 1 (bir) adet spiral ciltli olarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

Öğrenci

                                                                                                                      (Ad Soyad, İmza)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Kontrole gelirken tezin bir adet basılmış örneği ve bu form yanınızda olmalıdır.

 2. Kontrole gelmeden önce sistem üzerinden randevu almanız gerekmektedir. Tez kontrol için öğrencilerin kurumsal mail adreslerini (@erdogan.edu.tr uzantılı) kullanarak randevu alması gerekmektedir. Randevu almak için ilgili linki kullanabilirsiniz: t.ly/6J4h

 3. Tez kontrolleri randevusuz yapılmamakta olup kontrol süreci yoğunluğa bağlı olarak 1 günü aşabilmektedir.

 4. Kontrolden sonra düzeltmeler yapılmadığı takdirde tezin son tesliminin yapılması mümkün değildir.

 5. Kontrol ve tez teslim aşamalarında Tez Başlığınız tezin tüm bölümlerinde ve ilgili formlarda doğru ve eksiksiz yazılmalı, eksik veya hatalı olması durumunda tekrar baskı yapmanız gerekmektedir.

 6. Tezin içerisinde E-posta ve İmza gibi kişisel verileri içeren alanların üzeri kapatılmalı ve özgeçmiş olmamalıdır.

 7. Kontrol sonunda ciltlenmesi uygun görülen tezlerin teslimi aşamasında Kabul ve Onay ile Etik Beyan sayfaları kılavuza uygun olmalı ve bu sayfalarda ıslak imza (mavi renk) bulunmalıdır.

 8. Kontrolü tamamlanan tezlerin teslimi yazar tarafından yapılmayacaksa teslim edecek kişide vekâlet olmak zorundadır.

 9. Tez teslim aşamasında, Karton tez teslim formunda yer alan belgelerinizi tamamlayarak gelmeniz gerekmektedir. Enstitü tarafından çıktı verilmemektedir.

 10. Tez Teslim aşamasında yer alan “Tez Veri Giriş Formu”nda Anabilim Dalı doğru yazılmalı, Bilim Dalı olmayanlar bu alanı “Boş” geçmelidir.

 11. Etik ihlalleri, kaynak gösterimi ve aktarımlar danışman ve öğrenci sorumluluğundadır. Enstitü tarafından sadece şekil olarak kontrol yapılmaktadır.

 12. Tez Yazım Kılavuzu ile belirlenen koşulların sağlanmaması durumunda tez teslimi yapılması mümkün olmayıp, yönetmelik kapsamında belirtilen süreler içerisinde eksiklerin/hataların tamamlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU

 

Öğrenci*

Danışman**

Enstitü

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Evet

Hayır

İlk Kontrol

Son Kontrol

Baskı yapılan kâğıt özellikleri

A4 (210 x 297)

(80 g/m2) ve Tek Yüze Basılı

Tez metni ve Yazım Planı

Metin 12 punto ve Times New Roman yazı tipinde kullanılıp, özel amaçlar dışında “dik”, “normal” ve “renksiz” harfler kullanılmadı.

Sayfa kenar boşlukları Sol 3,5- Sağ 3 - Alt 3 - Üst 3 cm (Romen Rakamlı Alanlarda Üst boşluk 3 cm)

Yazıların altı çizilmemiş, Noktalama İşaretlerine dikkat edildi ve Edilgen Yapı kullanıldı.

Yazım Planı

İki yana yaslı, satır başları 1,25 girintili ve 1,5 satır aralığında (doğrudan alıntılar hariç)

Numaralandırma ve Başlıklar

Tezin ön kısmındaki sayfaların sayfa numaraları büyük harf Romen rakamları ile yazıldı (Kabul ve Onay sayfası “I” olmalı)

Metin ve son kısımda normal rakamlar kullanıldı (İlk Sayfa “1” ile başlamalı)

Sayfa numaraları alt boşluk merkezinde ortalı /11 punto / Times New Roman yazı tipinde yazıldı.

Sayfa numaralandırması İçindekiler sayfasında uygun verildi / bölüm numaralandırmaları kılavuza uygun hazırlandı.

Dış Kapak, Sırt ve İç Kapak

Logo: üstten 3 cm mesafede ve eni 3 cm olarak ayarlandı

Yazılar 14 punto / Yazılar Koyu (Bold) / 1,25 Satır Aralığı / Kılavuzda gösterilen Şablona Uygun  olarak hazırlandı.

Romen rakamlı sayfalar

Başlık Büyük Harflerle Yazıldı / Başlık koyu (bold) / Başlıklardan sonra bir satır boşluk verildi / Başlıklar ortalı yapıldı.

Sayfaların boşlukları Üstten 3 cm - Sol 3,5 - Sağ 3 ve Alttan 3 cm olarak ayarlandı

Kabul ve Onay Sayfası

Metin, kılavuzdaki sayfa 26-27’de yer alan örneğe birebir uymaktadır.

Etik Beyan

Metin, kılavuzdaki sayfa 28’de yer alan örneğe birebir uymaktadır.

Ön Söz

1 sayfadan fazla değil ve metin sonunda Yazarın Adı, Soyadı, Yılı ve Yeri yazıldı / Proje ve katkısı olanlardan bahsedildi.

İçindekiler

Sayfa Numaraları, Bölüm numaralandırmaları ve Girintiler uygun olarak verildi.

Kılavuzdaki sayfa 29’da yer alan örneğe birebir uymaktadır.

Türkçe Özet ve İngilizce Özet

Metinler, kılavuzdaki sayfa 30-31’de yer alan örneğe birebir uymaktadır.

1 sayfadan fazla değil / En Az 3 En Fazla 6 Anahtar Kelime yazıldı / Tek Satır Aralığı kullanıldı ve Kaynak Gösterilmedi.

Kısaltmalar Başlığı

Alfabetik Sıraya Uygun / Kılavuzdaki sayfa 32’de yer alan örneğe birebir uymaktadır.

Kısaltmalar Metin

Kısaltmalar, metin içerisinde ilk geçtikleri yerde açık yazıldı / Tez boyunca bütünlük sağlandı /  TDK Yazım Kılavuzuna uygun hazırlandı.

Tablo, Şekil Listesi Başlığı

Başlık ve yer aldıkları sayfa numarası uygun / Tablo ve Şekil yazımı doğru yapıldı.

 

 

 

Öğrenci*

Danışman**

Enstitü

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Evet

Hayır

İlk Kontrol

Son Kontrol

Metin İçinde Denklemler ve formüller

Denklemler/Formüller ortalı- Numaralandırmalar yanında ve satır sonunda parantez içinde yapıldı.

Denklem ve formül numaraları aynı hizada yazıldı.

 

Metin Bölümü Tablolar

Yazı karakteri tez ile uyumlu / Tablolar ortalı olarak çizildi / Baştan sona sırayla numaralandırıldı.

Tablo adları ortalı ve Yazımı Kılavuzdaki örneğe uygun

Tablo adları tablonun üstüne yazılı / Bir sayfayı aşan tablolarda bir sonraki sayfada (Devam) kullanıldı.

Tabloda dik sütun çizgileri kullanılmadı / Tabloların içindeki satırlar 1,5 yerine tek satır aralıklı ayarlandı.

Sayılar, virgülden sonra en fazla iki basamaklı olarak yazıldı.

Soldaki birinci sütunu sola hizalı / Birinci sütun hariç diğer sütunlar ise ortalı ayarlandı.

En üstündeki iki yatay çizgi ve en altındaki tek yatay çizgi, 11/2 nk ve bold olarak ayarlandı.

Metin Bölümü Şekiller

Tüm resim, grafik vb. görseller şekil olarak kabul edildi / varsa Fotoğraflar ile ilgili izinler alındı.

Şekiller ortalı olarak çizildi / Baştan sona sırayla numaralandırıldı / Kılavuza uygun olarak yazıldı.

Şekil ile altında devam eden metin arasında 1 satır boşluk bırakıldı.

Şekil adları şeklin altına yazıldı / Bir sayfayı aşan Şekillerde bir sonraki sayfada (Devam) kullanıldı.

Tablolar- Şekiller

Kılavuzdaki sayfa 14-15’te yer alan örneklere uygun olarak hazırlandı.

Metin Kısmı

Sayfa kenar boşlukları Sol 3,5- Sağ 3- Alt 3- Üst 3 cm olarak ayarlandı.

Ana bölüm başlıkları yeni sayfadan başlatıldı ve metinden önce bir satır boşluk bırakıldı / Başlıklar girintisiz sola yaslı olarak hazırlandı.

Giriş Bölümü

Tezin amacı, sonuçlarla neyin hedeflendiği vb. hususlar verildi (Sonuçlara ait bilgiler giriş bölümünde verilmemelidir).

 

Ana Bölüm Başlıkları ve Alt Başlıklar

Ana bölüm başlıkları büyük harflerle, koyu (bold) / Alt başlıklar küçük harflerle (ilk harfleri büyük), koyu (bold) olarak yazıldı.

Ana bölüm başlığı ile alt başlıklar arasında belli bir ilişki ağı bulunmaktadır.

Times New Roman / 12 (punto) / Alt başlıklardan önce bir satır veya 12 nk boşluk kullanıldı.

Sayfa Sonu Dipnotlar

10 (punto) / Tek Satır / Paragraf aralığı ayarlarında “önce” seçeneği “2 nk” ayarlandı/ Numaralandırma Normal Rakamla yapıldı.

İlk satırı solda, diğer satırları 0,5 içeriden “asılı” ve iki yana yaslı olarak yazıldı.

Alıntılar- 1

Aynen aktarılarak yazılan kısımlar (doğrudan alıntılar) “tırnak” içinde gösterildi.

Alıntılarda atlanan yerler için sadece tek satır boşluk ve (.......) yapıldı.

Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar normal olarak yazıldı (tırnak içerisine alınmamalı).

Üç satırı geçen doğrudan alıntılar tek satır, 10 punto Soldan 1,25, sağdan 1 cm girinti ve iki yana yaslı yazıldı.

 

 

 

Öğrenci*

Danışman**

Enstitü

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Evet

Hayır

Evet

Hayır

İlk Kontrol

Son Kontrol

Alıntılar- 2

Kaynağa mutlaka atıf verildi /  Kılavuzda belirtilen diğer uyulması gereken hususlara dikkat edildi.

Kaynak Gösterimi

Özgün kaynağa atıfta bulunuldu ve Atıfların tümü kaynakçada gösterildi. Kaynakçada gösterilen kaynakların tümü metin içinde de gösterildi.

 

Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi İSNAD Atıf Sistemi kurallarına uyuldu.

Metin içinde Kaynak Gösterme Yöntemi APA kurallarına uyuldu.

Sonuç Bölümü

Bölüm başlığı numaralandırıldı ve varsa öneriler bölümü bu bölüm altında alt başlık olarak verildi.

Kaynakça

Yazar soyadına göre alfabetik sıralandı (Sıra numarası kullanılmamalıdır).

Birinci satırı en solda, diğer satırlar 1,25 cm içeriden tek satır aralıklı yazıldı.

İki kaynak arasında 12 nk alt ve üst paragraf aralığı verildi.

Atıf yapılmayan kaynaklara “Kaynakça” bölümünde yer verilmedi.

 

Yazarın soyadı, ilk harfi büyük sonra virgül konarak yazarın adının ilk harfi yazılır, tekrar virgül konarak eserin yayın tarihi şeklinde verildi.

Başlıklara bölünmeden tek parça halinde verildi / Latince tür isimler italik yazıldı. DİA, Yay. İst. Gb. Kısaltmalar kullanılmadı.

Ekler

İçindekiler bölümünde “EKLER” başlığı verildi (Eklerdeki Alt başlıklar içindekilerde gösterilmemeli).

Ek-1., Ek-2., .” şeklinde, her biri bağımsız bir sayfadan başlayacak şekilde verildi.

Bir sayfayı aşan eklerde bir sonraki sayfada (Devam) kullanıldı / Kılavuza uygun olarak yazıldı.

Etik Kurulu Kararı

Etik kurul kararı alınması gereken durumlarda bu kısma ilgili karar eklendi.

 

 

Yukarıda bilgileri verilen tez savunma jürisi sonrası son hali olan tarafımızca hazırlanan Yüksek Lisans / Doktora tezi RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda yer alan koşullar ve bu formda yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda kontrol edilmiştir. Değerlendirmemiz sonucunda basılı örneğinin enstitü tarafından kontrolünün yapılması uygun görülmüştür.

 

Danışman Adı Soyadı / İmza  

 

 

Kontrol Eden

Kontrol Tarihi

 ve Saati

Kontrol Sonucu

Baskıya Uygun Görülen Tezler

       

       

Yeniden Kontrol: 

 

Minör Düzeltme: 

 

Uygun: 

Yeniden Kontrol Tarihi

         

Baskıya Uygun Görülme Tarihi

       

Kontrol Sayısı

       

Açıklama: