Doküman No
LEEFR. 0052
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kurum Dışı Tez Savunma Jüri Üyelerine Spiral Ciltli Tez Teslimi Tutanağı

 

Öğrencinin;

 

Adı Soyadı

     

Numarası

     

Anabilim Dalı

     

Programı

     

Danışmanı

     

Tezin Adı

     

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun …/…/20… tarih ve …….. sayılı kararıyla “Tez Savunma Sınav Jürisi” olarak görevlendirildiğim yukarıda bilgileri bulunan adayın, tezi ile ekte belirtilen belgeler tarafıma teslim edilmiştir.

 

Teslim Şekli:             Elden                     Tarih                           …/…/20…

Postayla                 Gönderme Tarihi        …/…/20…

 

 

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Teslim Tarihi

İmza

Üye

     

     

     

 

Üye

     

     

     

 

 

 

EK-1:Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu

EK-2: İntihal Raporu

 

Not: Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı ve jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra Enstitüye ulaştırılmalıdır.