Doküman No
LEEFR. 0013
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………………….. ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Ders Saydırma Formu)

 

Enstitünüz …………………………………… ABD ……………… Yüksek Lisans/Doktora öğrencisiyim. Daha önceki yıllarda ………………………………..…. Üniversitesi ……………….………. Enstitüsü ……………………………………………… Yüksek Lisans/Doktora programına kayıtlı iken aldığım aşağıda belirtilen derslerin Yüksek Lisans/Doktora ders kredime sayılması için gereğini arz ederim. …/…/20…

                                                                                                                                                                               

Öğrencinin Adı Soyadı                                                                                            Danışman /Ana Bilim Dalı Başkanı Adı Soyadı

(İmzası)                                                                                                                                                         (İmzası)

 

Daha Önce Alınmış Dersler

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Başarı Notu

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda adı geçen öğrencinin …..sınıf…...yarıyıla intibakı ….. tarih ve ….. sayılı Ana Bilim Dalı Kurulunda görüşülmüş olup, Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

Önemli: Daha önce almış olduğunuz derslerin Transkriptlerini ve ders içeriklerini dilekçenize ekleyiniz. Bu form bilgisayar ortamında doldurulacak olup,  derslerin adları tam olarak yazılmalıdır.

 

Ekler

1. 

2. 

 

Bu kısım ana bilim dalı başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

Ana Bilim Dalı Kurulu

Karar Tarihi ve no:  …/…/20..

 

Mevcut dersler

Eşdeğer dersler

 

 

Dersin Kodu - Adı

Kredisi-AKTS

Dersin Kodu - Adı

Kredisi-AKTS

Başarı Notu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Yukarıda adı geçen öğrencinin  ..….yarıyıla intibakı ….. tarih ve ….. sayılı Ana Bilim Dalı Kurulunda uygun görülmüştür.