Doküman No
LEEFR. 0065
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
12.10.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Öğrencinin;

Adı Soyadı

            

Öğrencinin Numarası

            

Enstitü Anabilim Dalı

            

Programı

            

Danışman Öğretim Üyesi

            

Öğretim Yılı

            

Önerilen Projenin Adı

            

PROJENİN İÇERİĞİ (En az 100 kelime) :              

 

 

 

...../……/20….

İmza

 

Öğrenci adı ve soyadı

 

...../……/20….

İmza

 

Danışman

 

  ÖNEMLİ: Formda istenen tüm satırların eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.