Döküman No
LEEFR. 0065
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Öğrencinin;

Adı Soyadı

        

Numarası

      

Anabilim Dalı

      

 

Programı

      

Danışmanı

      

 

Eğitim-Öğretim Yılı

 20…./20…..

Önerilen Projenin Adı

 

      

Projenin İçeriği (En az 100 kelime):      

 

 

 

Önemli: Formda istenen tüm satırların eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitüye gönderilir.