Döküman No
LEEFR. 0007
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

……………………… ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

20.../20--GÜZ/BAHAR YARIYILI

(Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Ders Yazılım Formu)

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

    

ANABİLİM DALI

    

NUMARASI

    

PROGRAMI

    

UZMANLIK ALANI

 

 

 

DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ÖĞRENCİNİN

    

      İMZASI  

ANA BİLİM DALI BAŞKANI

                                                                                          İMZASI

 

 …/…/20…

 

 

 

 

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu

EYK Tarih:   

EYK No:   

 

Madde 13/3 Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. …….. bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.