Doküman No
LEEFR. 0005
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

(Mazeretli Derse Yazılım Formu)

20–20 Eğitim - Öğretim Güz/Bahar yarıyılında aşağıda belirttiğim ve belgelendirdiğim mazeretim nedeniyle derse kaydımı yapamadım.

               Ders kaydımın yapılmasını arz ederim.    …/…/20…

Adı-Soyadı

   

Programı

 

Uzmanlık Alanı

 

Öğrenci No

 

Cep Tel.

 

e-posta

…………………………..@erdogan.edu.tr

                                                                                                                                                              Öğrenci   

    İmza   

DERSE KAYIT YAPAMAMA NEDENİ

 

Ekler*: *Hangi gerekçe ile ders kaydını yapamamış olduğunuza dair belgeyi ekte sunmanız gerekmektedir.

1-………………………………………………………………………………………………

2-………………………………………………………………………………………………

KAYIT YAPILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

 Dersin Adı

Ders Kredi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM KREDİ

 

 

 

……../……../……..

 

 

 

                                    İmza

 

 

 

Öğrenci Danışmanı

 

 

 

Enstitü Onayı

 

 

EYK Tarih …./…./…….

EYK No    :     

Harç Borcu Yoktur

 

Onaylayan/Ad-Soyad-İmza

Tarih :…./…./…….