Döküman No
LEEFR. 0055
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………………. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora İkinci Kez Tez Savunma İstek Formu

 

Öğrencinin,

Adı Soyadı                              :     

Numarası                                :     

Ana Bilim Dalı                        :     

Programı                                 :     

Danışmanı                               :     

Tezin Adı                                :     

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin tez savunma sınavı , …/…/20.. tarihinde yapılmış olup, verilen düzeltme kararından sonra, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 47/10 maddesi gereğince yeniden savunulabilir bulunan tezi, Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmış olup, gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.   …/…/20…

 

Öğrenci                                                                                                        Danışman

      (Adı,Soyadı/ İmzası)                                                                                                  (Adı,Soyadı/ İmzası)

 

 

Düzeltme Süresi:

 

Ekler:

  1. Doktora Tezi (7 adet)

  2. Tez Savunma Sınavı Duyurusu

  3. Transkript (Enstitü Onaylı)

 

Enstitü Onayı:                                                                              Harç Borcu Yoktur

EYK Tarih:                                                                           Onaylayan/Ad-Soyad-İmza

EYK No:                                                                                             …/…/20…