Doküman No
LEEFR. 0082
Yayın Tarihi
23.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. Kimlik No

          

Uyruğu

        

Adı-Soyadı

        

Doğum Yeri ve Tarihi

        

Cinsiyeti

Kadın             Erkek

Mezun Olduğu Üniversite (Lisans)

        

Mezuniyet Yılı

        

Bölümü

        

Yazışma Adresi

        

Telefon (ev/iş)

        

e-posta

        

2. ADAYIN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Adayın Üniversiteye Kayıt

Yılı

        

Üniversite

        

Enstitü

        

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

        

Aşama

        Ders            Tez               Diğer …………………………….

Öğrenci No

        

Genel Not Ortalaması:        

3. ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ EĞİTİM YILI/ANABİLİM DALI

Eğitim Yılı

20…./20…. Eğitim Öğretim Yılı ………. Yarıyılı

Enstitü

        

Anabilim Dalı

        

 

Verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Başvuruma ek olarak verdiğim belgelerin yanlış ya da eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda başvurumun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından geçersiz sayılmasını ve hakkımda yasal işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum. Vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda yatay geçiş kaydımın yapılmasını arz ederim

 

Tarih : ....../...../..............                                                                                               İmza:

 

EKLER (Başvuru formuna eklenecektir)

Kontrol*

1

Nüfus Cüzdan/ T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

2

Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (askerlik şubesinden veya E-devletten alınacak yeni tarihli belge)

Not : * Bu kısım ilgili akademik birim tarafından doldurulacaktır.