Doküman No
LEE.FR. 0091
Yayın Tarihi
01.04.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
………………..  ANABİLİM DALI AKADEMİK KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: …../…../20

TOPLANTI SAYISI: …..

TOPLANTI YERİ: …..

TOPLANTI SAATİ: …..

  

 

GÜNDEM : 

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

 

 

KARAR :

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

  1. ………………..

 

 

 

 

 

Paraflar

 

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
………………..  ANABİLİM DALI AKADEMİK KURULU

İMZA TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: …../…../20

TOPLANTI SAYISI: …..

 

Unvanı-Adı Soyad

Görevi

Katılım Durumu

İmza

 

 

Katıldı – Katılmadı – İzinli - Görevli