Doküman No
LEEFR. 0026
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
20.02.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sayfa : 1/1

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı             

:

         

Ana  Bilim Dalı

:

    

Programı/Uzmanlık Alan Dersi

:

    

Tezin Başlığı

:

    

Benzerlik Oranı

% …. (Enstitüden alınan intihal oranı yazılacaktır)

………………………………... ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,

        Yukarıda bilgilerini verilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Tez Savunma Jüri Üyesi olarak görevlendirildiğim öğrenci için Enstitünüz tarafından Lisansüstü Tez Çalışması Benzerlik Raporu Uygulama Esasları çerçevesinde alınan ve tarafıma gönderilen Benzerlik Raporunu inceledim. Yaptığım inceleme sonucunda tez çalışması intihal                           

                                                  İçermemektedir   

                                                  İçermektedir.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

     Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                                 JÜRİ ÜYESİ ONAYI
                                                                                       

                                                                                                                  Unvanı / Adı-Soyadı:
   

                                                                                                                  Tarih:   

                                                                                                                   İmza:   

GEREKÇE:   

(İntihal olması durumunda doldurulması zorunludur)

ÖNEMLİ: Tezin intihal içermesi durumunda tez savunma sınavı yapılmayacak olup, jüri üyelerinin “Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Form”larının  üst yazıyla Enstitüye gönderilmesi gerekir.

 

 Not: Bu form jüri üyesi tarafından doldurularak sınav tutanağı ile beraber Enstitüye ulaştırılmar.