Doküman No
LEEFR. 0033
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
18.03.2024
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ANABİLİMDALI / ENSTİTÜ EVRAK KONTROL BÖLÜMÜ

Kontrol Maddeleri

Anabilim Dalı

(Bu kısım Anabilim Dalı Üst Yazı Hazırlayan Personeli Tarafından Doldurulacak)

Enstitü                                                       (Bu kısım Enstitü Tarafından Doldurulacak)

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanak Formu bilgiler eksiksiz doldurulmuş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Evrak ekinde yazılı sınav evrakları eklenmiş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye evraklar gönderildi

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Var ise Ders Aldırma (D1.3. Doktora Yeterlik Ders Aldırma Formu) formu gönderildi.

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Üst yazıya tüm evraklar eksiksiz eklenmiş

Evet                              Hayır 

Evet                           Hayır             

Enstitü kontrol eden tarafından tez izleme komitesi belirlenmesine yönelik Anabilim Dalı Başkanlığına yazı yazıldı mı?

 

Evet                           Hayır             

Enstitü kontrol eden tarafından ilgili evraklar öğrenci dosyasına konuldu

Evet                           Hayır             

Formda yer alan bilgiler sisteme işlendi

Evet                           Hayır             

Açıklama / Not – Evrak İade/Red Nedeni:

ENSTİTÜ KONTROL EDEN

Adı Soyadı

İmza

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAK FORMU

1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı                           :

Numarası                             :

Anabilim Dalı/Programı    :

Uzmanlık Alanı                   :

Danışman Öğretim Üyesi  :

Sınav Durumu                     :                 1. Yeterlilik Sınavı

                                                              2. Yeterlilik Sınavı

2. YAZILI VE SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Öğrenci Yazılı Sınava Katıldı Mı?

Evet

Hayır

Öğrencinin Yazılı Sınav Sonucu

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Öğrenci Sözlü Sınava Katıldı Mı?

Evet

Hayır

Öğrencinin Sözlü Sınav Değerlendirmesi

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Öğrenci Doktora Çalışmasına Hazır Mı?

Evet

Hayır

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başarı Puanı

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Başarılı

        Başarısız

Oy Birliği

        Salt Çoğunluk

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 44. maddesi gereğince Doktora Yeterlik Sınavı gerçekleştirilmiş ve adayın durumu bu tutanakla tespit edilmiştir.

4. ÜYELER

UNVAN, AD, SOYAD

BAĞLI BULUNDUĞU ÜNİ./FAK.

KANAAT

TARİH

İMZA

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

Yeterlilik Jürisi Görüşleri*

 

* Yeterlilik sınavının başarısız bulunması veya oy çokluğu ile başarılı bulunması halinde muhalefet yapan öğretim üyesinin gerekçeleri bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölüm uzunluğuna bağlı olarak ayrı bir veya birkaç sayfa halinde hazırlanabilir.

Ek: Sınav Evrakları