Döküman No
LEEFR. 0017
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Not Düzeltme Formu)

Programı

       

ÖĞRENCİNİN

Dersin Kodu ve Adı

…../……/20… GÜZ / BAHAR

…../……/20… GÜZ / BAHAR

YANLIŞ

DOĞRU

RAKAM NOTLARI

RAKAM NOTLARI

Öğrenci no

Adı soyadı

 

Yidn

(%40)

Yssn

(%60)

Başarı notu

(%100)

Harfli başarı notu

Yidn

(%40)

Yssn

(%60)

Başarı notu

(%100)

Harfli başarı notu

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrenci ve derslerinin notları eksik / yanlış olarak öğrenci bilgi sistemine girilmiş olup yukarıda belirtilen doğru notların öğrenci bilgi sistemine girilebilmesi için gereğini arz ederim.

Tarih  …/…/20… 

Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.                                                                                                                (Dersin Sorumlusu)  (İmzası)

 

 

UYGUNDUR

Ana Bilim Dalı Başkanı

Tarih  …/…/20…

 

Ek: (Varsa öğrencinin not itiraz dilekçesi.)