Doküman No
LEEFR. 0017
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
07.04.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

20…. - 20…  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ/BAHAR YARIYILI

Birimi

                    

Anabilim Dalı

                    

Programı

                    

Dersin Kodu

                    

Dersin Adı

                    

Dersin Sorumlusu

                    

Notlara İlişkin Talep Türü

Not Bildirimi

                 Not Düzeltme

 

 

Not Düzeltme Yapılan Sınav Adı

Ara Sınav

Mazeret

Diğer sınav

Yarıyıl Sonu

Bütünleme

Not Bildirim/ Düzeltme Gerekçesi (Kanıtlayıcı belge eklenmelidir)

                          

 

Öğrencinin

Rakam Notları

Harf Notları

Öğrenci No

Adı – Soyadı

Ara sınav

Mazeret

YY Sonu (Final)

Bütünleme

Ortalama

YBN

BBN

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

Tarih ……./……./……..…. Bu çizelgede     -……..- öğrenci var

 

Anabilim Dalı Başkanı                                                                                                        Dersin Sorumlusunun İmzası:

 

 

ÖNEMLİ: Not baremi için Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılmalıdır.

Ek 1 : Öğrencinin not itiraz dilekçesi (Varsa).

Ek 2: Maddi hata nedeniyle yapılan not düzeltmelerinde öğrenciye ait kanıtlayıcı belge örneklerinin (soru-cevap kağıdı, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum) eklenmesi gerekmektedir.

Ek 3: Notların ilanından bir hafta sonra yapılacak not düzeltmelerinde Akademik Kurul Kararı gerekir.

Not: Madde 21/3:  Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile sınav notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde anabilim dalı başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin verildiği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.