Doküman No
LEEFR. 0062
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Teklif Formu)

 

……………………………………….. ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

...................................................................Ana Bilim Dalında …………… numaralı doktora öğrencisiyim. RTEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 44. maddesine göre derslerimi, öğrenim etkinliklerimi ve Seminer dersimi başarıyla tamamladım. Doktora yeterlik sınavına girmek istiyorum. Gereğinin yapılması hususunda bilgilerinize arz ederim.

Ek: Enstitü onaylı transkript

                                                                                                                  …../…../20…

                                                                       (Ad, Soyad, İmza)

                                                                       Öğrenci

 

……………………… Anabilim Dalı Başkanlığına

Anabilim dalımız …………. numaralı doktora öğrencisi ……………..…....................... nın, Doktora Yeterlik Komitemiz tarafından kurulan yeterlik sınav jürisi, yeri, saati ve başarı ölçütlerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

I. SINAV BİLGİLERİ                                                                   

Yazılı Sınav Yeri:                                          Sözlü Sınav Yeri:                   :

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati:                          Sözlü Sınav Tarihi ve Saati    :

 

 

Asgari Geçme Notu

Ağırlığı (%)

Yazılı Sınav

70*

70*

Sözlü Sınav

60*

30*

Başarı Puanı

70*

 

* bu rakamlar örnek amaçlı yazılmıştır.

Başarı Puanı = Yazılı sınavdan aldığı not x ağırlığı (%) + sözlü sınavdan aldığı not x ağırlığı (%)

Not: Doktora yeterlik jürisi adayın hesaplanan başarı puanını yukarıda komite tarafından belirlenen asgari kriterlere göre değerlendirerek adayın başarılı veya başarısız olduğuna karar verir.

 

II. JÜRİ ÜYELERİ

Unvan, Ad, Soyad,

 Üniversite/Uzmanlık Alanı**

1)Danışman……………………………..

………………………………………………

2)…………………………………………

………………………………………………

3)…………………………………………

……………………………………………………

4) Kurum dışı (Üniversite dışı)   …………….

……………………………………………………

5) Kurum dışı (Üniversite dışı)  ……………..

……………………………………………………

YEDEK ÜYELER

 Üniversite/Uzmanlık Alanı

1)………………………………………………

……………………………………………

2)Kurum dışı (Üniversite dışı)  

……………………………………………

**Uzmanlık Alanı öğretim üyesinin YÖKSİS’teki bilim alanı ile anahtar kelime1 olarak girilecektir.