Doküman No
LEEFR. 0069
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
01.04.2024
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ANABİLİM DALI / ENSTİTÜ EVRAK KONTROL BÖLÜMÜ

 

Kontrol Maddeleri

Anabilim Dalı

(Bu kısım Anabilim Dalı Üst Yazı Hazırlayan Personeli Tarafından Doldurulacak)

Enstitü                                                        (Bu kısım Enstitü Tarafından Doldurulacak)

Program Kontenjanları Teklifi Formu eksiksiz doldurulmuş

Evet                    Hayır  

Evet                       Hayır  

Anabilim Dalı öğrenci alım şartlarını taşımakta

Evet                     Hayır  

Evet                        Hayır  

Kontenjan sayıları Anabilim Dalında yer alan öğretim üyelerinin danışmanlık sayıları dikkate alınarak belirlendi

Evet                     Hayır  

            

Form bilgisayar ortamında doldurulmuş

Evet                     Hayır  

Evet                         Hayır  

İlgili form Enstitü Kuruluna karar alınmak üzere gönderildi.

            

Evet                         Hayır  

Form Anabilim Dalı dosyasına eklendi

Evet                        Hayır  

Açıklama / Not – Evrak İade/Red Nedeni:              

ENSTİTÜ KONTROL EDEN

Adı Soyadı

İmza

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

20.... - 20. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ/BAHAR DÖNEMİ PROGRAM KONTENJANLARI

 

Program

Uzmanlık Alan (Varsa)

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora (Yüksek Lisans Dereceli)

            

            

Ulusal Öğr.

Uluslararası Öğr.

Yatay Geçiş

Yabancı Dil Puanı GBP dahil mi?

Ulusal

Öğr.

Uluslararası

Öğr.

Ulusal Öğr.

Uluslararası Öğr.

Yatay Geçiş

Bilim Sınavı (Yazılı Sınav Zorunlu)

            

            

            

 

 

 

Evet 

 

Hayır 

            

            

            

            

            

Yazılı sınav ile birlikte sözlü sınav isteniyor mu?

Evet 

 

Hayır