Doküman No
LEEFR. 0051
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kurum İçi Tez Savunma Jüri Üyelerine Spiral Ciltli Tez Teslimi Tutanağı

Öğrencinin;

 

Adı Soyadı

       

Numarası

       

Anabilim Dalı

       

Programı

       

Danışmanı

       

Tezin Adı

       

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun .../…/20… tarih ve …… sayılı kararı ile “Tez Savunma Sınav Jürisi” olarak görevlendirildiğim yukarıda bilgileri bulunan adayın, tezi ile ekte belirtilen belgeler tarafıma teslim edilmiştir.

 

TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Tarih

İmza

Tez Danışmanı

       

       

       

 

Üye

       

       

       

 

Üye

       

       

       

 

Üye

       

       

       

 

 

EK-1:Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu

EK-2: İntihal Raporu

 

Not: Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı ve jüri üyelerine imzalatıldıktan sonra Enstitüye ulaştırılmalıdır.