Doküman No
LEE.FR. 0090
Yayın Tarihi
27.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN TEZ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDAKİ

PROJE BİLGİ FORMU

 

Proje Adı:         

 

Yapılacak Faaliyetin Genel Tanıtımı:       

 

 

 

 

 

Proje Süresi:   ............ ay                                                 Proje Bütçesi: ……………..  TL                                    

Proje Başlangıç: ……/……/ 20….                                  Proje Bitiş Tarihi: ……/……/ 20….              

 

Proje Görev Alanlar (Ekip üyesi Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla ilgili bilgileri aşağıda belirtiniz. Kutu sayıları gerektiği kadar çoğaltılabilir)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:       

Anabilim Dalı:       

Programı:       

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):       

1. Adı ve Soyadı:       

Ünvanı:       

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):       

2. Adı ve Soyadı:       

Ünvanı:       

Projedeki Görevi (Araştırmacı, Danışman, Bursiyer vb.):       

 

Projeye Finansal Destek Sağlayan Kurum / Kuruluş

 TÜBİTAK; KOSGEB; BAPKO; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı; TTGV vb. araştırma ve geliştirme desteği veren bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmektedir.

Proje Numarası:       

Destekleyen Kurum / Kuruluş Adı:       

 Kamu Kurumu olmayan tüzel kişiliğe sahip bir kurum tarafından desteklenmektedir.

Destekleyen Kurum / Kuruluş Adı:       

 

Projenin Yürütüleceği Kurumlar veya Kuruluşlar Hakkında Bilgi

 

Adı:       

 

Adresi:       

 

Faaliyet Alanı:       

 

 

 

Proje ve çıktısı hangisi veya hangileridir?

        Yenilik Projesi/Faaliyeti

        Ar-Ge Projesi/Faaliyeti   

        Tasarım Projesi/Faaliyeti

       Genel Proje

 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen ve/veya Gerçekleştirilecek Faaliyet Bilgileri ( Bildiri, Makale, Seminer vb) (Aşağıdaki bilgiler; Yayınlanan yayın adı ve nerede yayınlandığı, sempozyum/kongre adı, konuşma başlığı gibi kaynak gösterimi yöntemi ile yazılması)