Doküman No
LEEFR. 0004
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Mazeret Sınav Dilekçesi)

 

.../…/20… - .../…/20... tarihleri arasında yapılan, aşağıda belirttiğim ders/derslerin ara sınavına ekli belge/belgelerde belirtilen mazeretim nedeniyle katılamadım. Mazeret sınavına girebilmem için,

Gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim. .../…/20…

(Adı Soyadı)

   

(İmza)

 

 

Adı – Soyadı

                

Ana Bilim Dalı

                

Programı

                

Uzmanlık Alanı

                

Öğrenci No

                

Adresi

                

Cep Tel.

                

E- Posta

…………….@erdogan.edu.tr

 

Mazeret nedeni:……………………………………………………..

 

 

Ek:

1. ……………………………………………………… (…… sh)

2.   

 

Mazeret Nedeniyle Ara Sınavına Girilemeyen Ders/Dersler:

 

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Öğretim Elemanı

Sınav Tarihi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EYK               Kabul         Red

Tarih    :   

Sayı     :