Döküman No
LEEFR. 0004
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Mazeret Sınav Dilekçesi)

 

.../…/20… - .../…/20... tarihleri arasında yapılan, aşağıda belirttiğim ders/derslerin ara sınavına ekli belge/belgelerde belirtilen mazeretim nedeniyle katılamadım. Mazeret sınavına girebilmem için,

 

Gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim. .../…/20…

(Adı Soyadı)

   

(İmza)

 

 

Adı-Soyadı

   

Ana Bilim Dalı

   

Programı

   

Uzmanlık Alanı

   

Öğrenci No

   

Adresi

   

Cep Tel.

   

e-posta

……………….@erdogan.edu.tr

 

Mazeret nedeni:……………………………………………………..

 

 

 

 

Ek:

1. ……………………………………………………… (…… sh)

2.   

 

Mazeret Nedeniyle Ara Sınavına Girilemeyen Ders/Dersler:

 

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Öğretim Elemanı

Sınav Tarihi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EYK               Kabul         Red

Tarih    :   

Sayı     :