Döküman No
LEEFR. 0044
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

Spiral Ciltli Tez Teslim Formu (Savunmadan Sonra )

 

Öğrencinin  

Numarası                                :     

Anabilim Dalı                          :   

Programı                                 :   

Derecesi                                  :         Yüksek Lisans                        Doktora

Danışmanı                              :   

Tezin Adı                               :   

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda başlığı yazılı Yüksek Lisans/ Doktora tezim, RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanmış ve 1 (bir) adet spiral ciltli olarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …/…/20…

 

 

                                                                                                                      Adı Soyadı

İmzası

 

Kontrol Eden :   

 

              Teslim edilen spiral ciltli tez, RTEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Usul ve Esaslarına göre kontrol edilmiştir.

 

Danışman

 

Unvanı, Adı ve Soyadı:  ………………………………. 

 

Tarih:                                      

 

İmza:…………………………

 

 

Enstitü

Unvanı, Adı ve Soyadı:  ……………………………….                                      

Tarih:   

İmza:…………………………

 

TEZ TESLİMİ KONTROL FORMU

 

Öğrenci*

Danışman**

Enstitü

Genel Biçim ve Yazım Standartları

Evet

Hayır

Evet

Hayır

İlk Kontrol

Tez Teslim Kontrolü

1

Tez metni A4 (21x29,7 cm) ebadında 80 gr birinci hamur beyaz kâğıda hazırlandı mı?

 

 

2

Her bir sayfa için sayfanın sol kenarında 3.5 cm, sağ kenarında 3.5 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakıldı mı?

 

 

3

Şekil, Resim ve Tablolar uygun şekilde hazırlandı mı?

 

 

4

Ön sayfalar ve tez metninde sayfa numaralandırmaları uygun şekilde yapıldı mı?

 

 

5

Yazı metni “Times New Roman” mı?

 

 

6

Tezin dış ve iç kapağı, ön sayfalar, tez metni ve diğer yazılarda önerilen yazı büyüklüğüne (punto) uyuldu mu?

 

 

7

Tezin tümü için önerilen yazı formatına uyuldu mu?

 

 

8

Satır başı hizalama ve paragraf önerilerine uyuldu mu?

 

 

9

Tez yazı biçimi olarak ”normal” düzende mi yazıldı?

 

 

10

Ana ve ara başlıklar uygun puntoda ve önerilen özeliklerde yazıldı mı?

 

 

11

Ön sayfalar, tez metninde ve ekler bölümünde başlık numaralarında önerilenlere uyuldu mu?

 

 

12

Noktalama işaretleri ve parantezler önerilere uygun mu?

 

 

13

Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verildi mi?

 

 

14

Önerilen satır aralığı ve paragraf aralıklarına uyuldu mu?

 

 

15

Metin içindeki göndermeler için öneriler uygulandı mı?

 

 

16

Tez içinde varsa; alıntı, dipnot ve ara notlar önerilen şekilde yazıldı mı?

 

 

17

Kısaltma, simge ve birimler uygun şekilde yapıldı mı?

 

 

18

Tez içinde varsa eşitlikler önerilen şekilde yazıldı mı?

 

 

 

Tez İçeriğinin Düzenlenmesi Standartları

 

 

 

 

Ön Sayfalar  

 

 

1

Kapak için önerilen tüm bilgiler yazıldı mı?

 

 

2

Tezin dış kapağına 2x3 cm büyüklüğünde üniversitenin amblemi yerleştirildi mi?

 

 

3

Dış kapakta yalnızca tez başlığı 16 punto, kalın, tamamı büyük harf, 1,25 satır aralığı ile yazıldı mı?

 

 

4

İç kapakta sayfa sayısı, dış kapak için önerilenler ile aynı mı?

 

 

5

Tez kabul ve onay formu eklendi mi? (Savunma sınavı sonrasında)

 

 

6

Etik Beyan önerilen formata uygun olarak yazıldı mı?

 

 

7

Varsa ithaf ve teşekkür yazıları önerilen formata uygun olarak yazıldı mı?

 

 

8

İçindekiler dizini format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

 

 

9

Tablolar dizini format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

 

 

10

Şekiller dizini format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandı mı?

 

 

11

Kısaltma, simge ve formüller dizini format ve içerik olarak önerilere uygun olarak hazırlandın mı?

 

 

 

Tez Metni

 

 

 

1

Özetlerde kaynak, tablo ve şekil kullanılmaması önerisine uyulmuş mu?

 

 

2

Türkçe Özet’e tez başlığı bire bir aynı mı?

 

 

3

Özetlerin başlıkları tez başlığı bire bir aynı mı?

 

 

4

Türkçe özet, tezin içeriğini yansıtıyor mu?

 

 

5

Türkçe özetin önerilen uzunlukta mı?

 

 

6

Türkçe özete önerilen şekil ve sayıda anahtar kelimeler konuldu mu?

 

 

7

İngilizce özete tezin başlığı konuldu mu?

 

 

8

Türkçe ve İngilizce Özet birbiri ile uyumlu mu?

 

 

9

İngilizce ve özetin kelime sayısı önerilen uzunlukta mı?

 

 

10

İngilizce özete anahtar kelimeler konuldu mu?

 

 

11

İngilizce özetin ardından, Kısaltmalar, Tablo ve Şekiller Listesi (varsa), Giriş, I. BÖLÜM, II. BÖLÜM…. Sonuç ve Öneriler bölümlerinin sıralaması önerilen şekil ve formatta mı?

 

 

12

Kaynaklar metin içinde doğru şekilde kullanıldı mı?

 

 

13

Tez sonunda kaynaklar listesi önerilen şekilde yazıldı mı?