Doküman No
LEEFR. 0010
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DANIŞMAN DEĞİŞTİRME FORMU

……………………………………………….. ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

                Aşağıda belirttiğim gerekçeye istinaden danışmanlığını yürüttüğüm öğrencinin danışmanlığını bırakmak istiyorum.

                Aşağıda belirttiğim gerekçeye istinaden danışmanımın değiştirilmesini istiyorum.

                Gereğini arz ederim.

 

Numarası

Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı/ Uzmanlık Alanı

Programı

Y.Lisans/DR

Aşaması

Tarih

   

   

   

   

   

   

 

 

Gerekçe:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…/…/20…

                                                                                                             Öğrenci / Öğretim Üyesi

                                                                                                                   (Ad-Soyad-İmza)   

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

                 Aşağıda adı-soyadı yer alan öğrencinin danışman değişikliği talebi, yönetmeliğin 31-6 / 43-6 maddesi uyarınca ve ilgili öğretim üyelerinin onayları doğrultusunda Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığımızca uygun görülmüş olup, gerekçe aşağıda sunulmuştur.

               Gereğini arz ederim. …/…/20..                                                                                                               

                                                                                                             Ana Bilim Dalı Başkanı

                                                                                                                           (İmza)

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih/No:   

 

Gerekçe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÖĞRENCİNİN

DANIŞMANLAR

Unvanı

Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

Danış. yaptığı öğrenci sayısı

Uygundur

İmza

İLK DANIŞMAN

   

   

   

   

YENİ DANIŞMAN

   

   

   

   

Madde 31/6 – 43/6 Danışman Değişikliği

“….ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir”

KABUL      RED

               

EYK Tarihi ve Nosu :