Doküman No
LEEFR. 0054
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………….…………….. ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Tez Savunma Sınavı Tutanakları Teslim Dilekçesi

 

 

 

 

Danışmanı olduğum ……… numaralı …………………    isimli …………. doktora programı öğrencisinin tez savunma sınavı .../.../20… tarihinde yapılmış olup sınav tutanakları ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/20…

 

 

 

 

(İmza)

Danışman Adı ve Soyadı

 

 

 

 

Ek:

1-Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

2- Kurum İçi Jüri Spiral Tez Teslim Tutanağı

3- Kurum Dışı Jüri Spiral Tez Teslim Tutanağı

4- Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu