Doküman No
LEEFR. 0063
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ TUTANAK FORMU

1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı                           :

Numarası                             :

Anabilim Dalı/Programı    :

Uzmanlık Alanı                   :

Danışman Öğretim Üyesi  :

Sınav Durumu                     :              1. Yeterlilik Sınavı

                                                            2. Yeterlilik Sınavı

2. YAZILI VE SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Öğrenci Yazılı Sınava Katıldı Mı?

Evet           

Hayır        

Öğrencinin Yazılı Sınav Sonucu

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Öğrenci Sözlü Sınava Katıldı Mı?

Evet           

Hayır         

Öğrencinin Sözlü Sınav Değerlendirmesi

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Öğrenci Doktora Çalışmasına Hazır Mı?

Evet           

Hayır         

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Başarı Puanı

Rakamla…………….

Yazı İle……………..

Başarılı                    

        Başarısız                     

Oy Birliği                

        Salt Çoğunluk             

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 44. maddesi gereğince Doktora Yeterlik Sınavı gerçekleştirilmiş ve adayın durumu bu tutanakla tespit edilmiştir.

4. ÜYELER

UNVAN, AD, SOYAD

BAĞLI BULUNDUĞU ÜNİ./FAK.

KANAAT

TARİH

İMZA

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

 

 

Başarılı

Başarısız

 

 

Yeterlilik Jürisi Görüşleri*

 

 

 

* Yeterlilik sınavının başarısız bulunması veya oy çokluğu ile başarılı bulunması halinde muhalefet yapan öğretim üyesinin gerekçeleri bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölüm uzunluğuna bağlı olarak ayrı bir veya birkaç sayfa halinde hazırlanabilir.

Ek: Sınav Evrakları