Döküman No
LEEFR. 0016
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKET ONAY FORMU

Öğrencinin

Adı Soyadı

:

      

Öğrenci Numarası

:

      

Anabilim Dalı

:

      

Programı

:

      

Uzmanlık Alanı

:

     

Eğitim Öğretim Yılı

:

20/20 Güz    Bahar 

Derecesi

:

 YL                 Doktora

E-Posta

:

      

Tel No

:

      

Anket Konusu

:

      

Ekte yer alan anketi aşağıda belirtilen kurum / kurumlarda yapılması için gerekli iznin alınması hususunda gereğini arz ederim. …../…./20..

İmza

Öğrencinin Adı – Soyadı

 

ANKETİN UYGULANACAĞI KİŞİ VEYA KURUMLAR

 

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından söz konusu anketin uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir. Bilgilerinize arz olunur.

Uygundur /Uygun Değildir


Danışman                                                                                        Unvanı / Adı-Soyadı
İmza
……/…../20…..

 

 

EKLER
1- Anket Formu
2- İlgili Bakanlıklara Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi uyarınca belirlenen formlar