Doküman No
LEEFR. 0016
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKET ONAY FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

             

Öğrenci Numarası

             

Anabilim Dalı

             

Programı

             

Uzmanlık Alanı

             

Eğitim Öğretim Yılı

20…../20….               Güz                Bahar

Derecesi

     YL             Doktora

E- Posta

             

Tel. No

             

Anket Konusu

             

Ekte yer alan anketi aşağıda belirtilen kurum / kurumlarda yapılması için gerekli iznin alınması hususunda gereğini arz ederim. …../…./20..

İmza

Öğrenci Adı Soyadı

ANKETİN UYGULANACAĞI KİŞİ VEYA KURUMLAR

             

Yukarıda adı geçen öğrenci tarafından söz konusu anketin uygulanmasında bir sakınca görülmemektedir. Bilgilerinize arz olunur.

Uygundur/Uygun Değildir

Danışman

Unvanı/Adı Soyadı

İmza

…./…../20….

EKLER

1 – Anket Formu

2 - İlgili Bakanlıklara Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi uyarınca belirlenen formlar