Doküman No
LEE.FR. 0088
Yayın Tarihi
05.10.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………………………………………Anabilim Dalı Başkanlığına

 

 

 

 

20……/20.…    Eğitim-Öğretim    Yılı ………. döneminde aşağıda belirttiğim dersin eklenmesi / çıkarılması hususunda gereğini arz ederim.                                                                                    ... /..../20

 

 

 

Adı Soyadı

         

Anabilim Dalı

         

Programı

         

Öğrenci No

         

Cep Tel.

         

e-posta

         

 

 

Öğrenci İmza   ………………

ÇIKARILACAK DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

         

         

         

         

         

         

Dersin çıkarılma nedeni:          

 

EKLENECEK DERS

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

         

         

          

Dersin eklenme nedeni:          

 

 

 

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

İmza

 

İmza

Danışman Öğretim Üyesi

Anabilim DaBkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….