Doküman No
LEEFR. 0019
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 (Seminer Değerlendirme Formu)

 

  I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI                                                  : ...................................................................................................................................

SOYADI                                         : ...................................................................................................................................

NUMARASI                                   : ...................................................................................................................................

ANA BİLİM DALI                         : ………………………………………………………………………………….......

UZMANLIK ALANI                      : ...................................................................................................................................

DANIŞMANI                                 : ...................................................................................

DERECESİ                                      :             () Yüksek Lisans                (...) Doktora              

 

SEMİNERİN ADI                           : ...................................................................................................................................

                                                         ......................................................................................................................................

                                                         ......................................................................................................................................

                                                

  II- SEMİNER SUNUMU

 

      SUNUM TARİHİ                         : ......../......../200.....

     

      SUNUM SAATİ                             : ............... : .................

 

      SUNUM YERİ                                : ...................................................................................................................................

 

 

  III- DEĞERLENDİRME

 

SEMİNER METNİNİN                                                 GELİŞTİRİLMESİ

DEĞERLENDİRİLMESİ                                                    GEREKİR                         YETERLİ                               BAŞARILI

Düzenleme – İçerik ve Yeni Bilgilerin Kullanımı                                                                                              

      Yazım Dili ve Türkçe’nin Kullanımı                                                                                                            

      Genel Literatür Bilgisi                                                                                                                                  

SUNUM DEĞERLENDİRİLMESİ                              GELİŞTİRİLMESİ

                                                                                                   GEREKİR                         YETERLİ                               BAŞARILI

Konuya Hakimiyet                                                                                                                                                                                         

  Zamanı Kullanma                                                                                                                                                   

      Konuşma Yeteneği ve Dil                                                                                                                                   

      Görsel Materyal Kullanımı                                                                                                                                 

    GENEL DEĞERLENDİRME                                                                        BAŞARILI                     BAŞARISIZ        

   DANIŞMANIN

Adı Soyadı                    : ...................................................................................

İmzası                            : ...................................................................................

Tarih                                : ...................................................................................

 

  EK: 1) Katılım Listesi

 

AÇIKLAMA: Yüksek Lisans /Doktora programındaki öğrenci bir seminer sunmak zorundadır.

Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan seminer pdf formatında danışman öğretim üyesi tarafından sisteme yüklenerek notu verilmelidir.  Semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans / doktora programlarında dördüncü yarıyılın sonuna kadardır.

 

Bu form danışman öğretim üyesi tarafından doldurularak, öğrenci dosyasında saklanmak üzere sunum tarihini takiben üç iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye gönderilir.