Döküman No
LEEFR. 0021
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

KURUM İÇİ TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ÜYELERİNE SPİRAL CİLTLİ

TEZ TESLİMİ TUTANAĞI

Öğrencinin,

         

Adı Soyadı

         

Numarası

         

Anabilim Dalı

         

Programı

         

Danışmanı

         

Tezin Adı

         

 

Enstitü Yönetim Kurulu’nun .../…/20… tarih ve …… sayılı kararı ile “Tez Savunma Jürisi” olarak görevlendirildiğim yukarıda adı, soyadı ve program yazılı adayın tezi tarafıma teslim edilmiştir.

 

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ

Jüri Üyeleri

Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Tarih

İmza

Tez Danışmanı

         

         

         

 

Üye

         

         

         

 

Yedek Üye

         

         

         

 

 

EK-1 Tez Savunma Jürisi Benzerlik Beyan Formu (Bu form öğrenci tarafından jüri üyesine tezle beraber teslim edilir)

Madde. 32/5 Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.