Doküman No
LEEFR. 0058
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi)

 

 

 

             Ana Bilim Dalımız ……………… programı öğrencisi ……………………………. ’ nın …/…/20… tarihinde saat  …:…’da ……... toplantı salonunda yapılacak olan TİK toplantısının aşağıda ismi geçen TİK Üyelerine ekteki belgelerle birlikte bildirilmesini arz ederim. …/…/20..

 

                                                                                Danışman

                                                           Adı ve Soyadı

                                                                            İmza

 

 

Unvanı, Adı ve Soyadı   :   …………………………………………………

 

Unvanı, Adı ve Soyadı   :   …………………………………………………

 

 

 

Ek1: Tez çalışması raporu

Ek2: Onaylı Transkript (Enstitüden alınacaktır.

 

Not: Bu form sınav evrakları ile beraber enstitüye gönderilir.