Doküman No
LEEFR. 0061
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMI
TEZ KONUSU VEYA TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK FORMU
 

 

 

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

              

Numarası

              

Anabilim Dalı

              

Uzmanlık Alanı

              

Programı

              

 

Değiştirilecek Bölüm:

Sadece tezin başlığı düzeltilecek

Tezin Başlığı ile beraber içeriği de değişecek

Eski Tez Başlığı:                  

Yeni Tez Başlığı :                           

( Türkçe ve İngilizce)

Değişiklik Gerekçesi

 

TİK Önerisi(  )

Danışman

              

 

TİK Üyesi

              

TİK Üyesi

              

Açıklama:

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Tez Savunma Jüri Önerisi(  )

Jüri Başkanı

              

              

Jüri Üyesi

              

Jüri Üyesi

              

Jüri Üyesi

              

Jüri Üyesi

              

 

 

*Tez konusu içeriği ile beraber değiştirelecekse Yeni Tez Öneri Formunun eklenmesi gerekmektedir.

Not: Bu öneri formu doldurulup imzalandıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.