Döküman No
LEEFR. 0061
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMI
TEZ KONUSU VEYA TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK FORMU
 

 

Öğrencinin,

Adı Soyadı

 

Numarası

 

Ana Bilim Dalı

 

Uzmanlık Alanı

 

Programı

 

 

Değiştirilecek bölüm:

Sadece tezin başlığı düzenlenecek

Tezin başlığı ile beraber içeriği de değişecek*

Eski Tez
Başlığı

 

Yeni Tez Başlığı
(Türkçe ve İngilizce)

 

 

 

 

Değişiklik Gerekçesi

 

TİK Önerisi ( )                

Danışman

TİK Üyesi

TİK Üyesi

 

Açıklama: ………………………………………………………………………………………………….…

 

Tez Savunma Jüri Önerisi ( )

Jüri Başkanı

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

 

 

 

 

 

*Tez konusu içeriği ile beraber değiştirelecekse Yeni Tez Öneri Formunun eklenmesi gerekmektedir.

 

Not: Bu öneri formu doldurulup imzalandıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.