Doküman No
LEEFR. 0037
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
30.05.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi)

 

 

 

 

             Anabilim Dalımız ……………… programı öğrencisi ……………………………. ’ nın …/…/20… tarihinde saat  …:…’da ……... toplantı salonunda yapılacak olan TİK toplantısının aşağıda ismi geçen TİK Üyelerine ekteki belgelerle birlikte bildirilmesini arz ederim. …/…/20..

 

                                                                                Danışman

                                                           Adı ve Soyadı

                                                                            İmza

 

 

Unvanı, Adı ve Soyadı   :   …………………………………………………

 

Unvanı, Adı ve Soyadı   :   …………………………………………………

 

 

 

Ek1: Tez çalışması raporu

Ek2: Danışman Onaylı Transkript (E-Devlet üzerinden alınacaktır. –Öğrencinin İlgili dönemde ders kaydının olduğuna dikkat edilecektir. )

 

Not: Bu form sınav evrakları ile beraber enstitüye gönderilir.

 

 

Madde 46/4 Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (G) veya başarısız (K) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.