Doküman No
LEEFR. 0064
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
19.07.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
..
Onaylayan
..

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA YETERLİK DERS ALDIRMA FORMU

 

ÖĞRENCİNİN

Adı

         

Soyadı

       

Numarası

       

Anabilim Dalı

       

Programı

       

Danışmanı

       

Sınav Durumu

  1. Yeterlilik Savunması 

  2. Yeterlilik Savunması 

Tarih

       

 

Yukarıda adı geçen öğrencinin alanı ile ilgili bilgi düzeyi doktora yeterlik sınav jürisine göre başarı ölçütlerinin altındadır. Jürimiz öğrenciyi, bilgi düzeyindeki noksanlığın giderilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmenliğinin 44/6. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen ders veya dersleri almasını uygun bulmuştur.

 

Öğrencinin alması gereken ders(ler):

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 

Doktora Yeterlik Komitesi

 

Unvanı, Adı, Soyadı

İmza

Başkan

 

 

Üye

 

 

Üye

 

 

Üye

 

 

Üye

 

 

 Madde 44/6: Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. İlgili doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak zorundadır. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.