Doküman No
LEEFR. 0014
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

(Yatay Geçiş Başvuru Formu)

……………………………..Üniversitesi…………………………………Enstitüsü  ……………………………………………………………………………………Anabilim Dalı ……………………………………………………………… Programı ……………. numaralı Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans/Doktora programı öğrencisiyim. Halen ders/yeterlilik/tez aşamasındayım.

Enstitünüz …………………………………………………………………… Ana Bilim Dalı……………………………………………………………………………… Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans /Doktora programına yatay geçiş yapmak istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 (Ad Soyad)

   

(İmza)

Adres:

Telefon:

E-posta:...........................................@.......................

 

Ekler:

  1. Lisans /Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

  2. ALES Belgesi

  3. Lisans/Yüksek Lisans Transkripti

  4. Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)

  5. Yüksek Lisans/Doktora Transkripti (Öğrenimine devam ettiği Enstitüden temin edilecek)

  6. 1 adet 4,5x6 cm’lik vesikalık fotoğraf

  7. Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat (Enstitü onaylı)

  8. Disiplin cezası durumunu gösterir belge (Transkript veya Öğrenci Belgesinde belirtilebilir)

  9. Doktora Programı için yabancı dil belgesi

  10. Nüfus cüzdan fotokopisi (onaylı sureti)