Doküman No
LEEFR. 0075
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

AÇILACAK DERSLER VE DERS SORUMLUSU ATAMA TEKLİF FORMU

Anabilim Dalı

             

Program

             

 

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Sorumlusu

Uzmanlık Akanı*

1

    

    

    

    

2

    

    

    

    

3

    

    

    

    

Yukarıda bilgileri verilen Ana Bilim Dalı ve Programın 20../20.. Eğitim-Öğretim Yılı …… Döneminde açılması istenilen dersler ve dersleri yürütecek öğretim üyelerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi Ana Bilim Dalımız akademik kurulunda görüşülmüş olup, Enstitü Yönetim Kurulu’na arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih …/…/20…

Karar No:            

 

* Öğretim üyelerinin YOKSİS’e girmiş olduğu ÜAK Temel Alan “Bilim Alanı ve Anahtar kelime 1” olarak girilmelidir. Bu bilgiler https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ adresinden sorgulanabilir.