Döküman No
LEEFR. 0053
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Sınav Tutanağı

Öğrencinin;

 

Numarası

       

Adı Soyadı

   

Tez Konusu

   

Ana Bilim Dalı

   

Programı

   

 

 

Sınav Bilgileri

Yer

Tarih

Saat

Süresi

   

   

   

   

 

Değerlendirme ve Sonuç

( )

Savunulan Tezin Kabul Edilmesine,

( )

Savunulan Tezin Reddedilmesine,

( )

Savunulan Tezin Düzeltilmesine,

( )

Öğrenci Sınava Girmedi.

( )    Oy Birliği                         ( )    Oy Çokluğu                     ile karar verilmiştir.      

                      

JÜRİ ÜYELERİ

Unvanı-Adı ve Soyadı

İmza

Jüri Başkanı :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

 

.

.

 

Tez savunma sınavı …/…/20..   tarihinde, saat …….’da …………………………… salonunda yapılacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRİLEN TEZİN

Tez başlığı içeriğiyle uyumlu mu?

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Bölümler arasında belli bir denge gözetilmiş mi? 

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Tez metni dil kullanımı yönünden, Türkçe yazım kurallarına uygunluğu bakımından başarılı mı?

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Tezde kullanılan kaynaklar güncel mi? 

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

 

Tez konusu açısından temel nitelikli kaynaklardan yararlanılmış mı? 

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Yanıtınız “Hayır” ise eksik olan temel kaynaklar konusundaki önerilerinizi ek olarak ayrı bir  sayfaya ayrıntılı olarak yazınız.

Alıntılar, dipnotlar bilimsel kurallara uygun mu?

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Kaynaklardan yararlanmada bilimsel etik gözetilmiş mi?

? Evet    ? Hayır   ? Kısmen

Yanıtınız “Hayır” ise gerekçelerinizi  ek olarak ayrı bir  sayfaya ayrıntılı olarak yazınız.

Tez hakkındaki nihai görüşünüz

? Kabul    ? Düzeltme   ? Ret

 

* Tez konusundaki görüşünüz “düzeltme” yapılmasının gerekli olduğu yönündeyse, düzeltme yapılmasını önerdiğiniz konuları aşağıda belirtiniz.

Düzeltmenin yapılacağı bölüm

Düzeltme konusu ve öneri

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

*Tez konusundaki görüşünüz “Ret” olması yönündeyse, gerekçesini aşağıdaki belirtiniz.

   

Not: Bu sayfa her bir jüri üyesi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra savunma evrakları ile beraber enstitüye iletilmelidir.

Değerlendirmeyi yapan öğretim üyesinin

Unvanı, Adı-Soyadı ve İmzası: