Doküman No
LEEFR. 0053
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.01.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Tez Savunma Sınav Tutanağı

Öğrencinin;

 

Numarası

       

Adı Soyadı

   

Tez Konusu

   

Ana Bilim Dalı

   

Programı

   

 

 

Sınav Bilgileri

Yer

Tarih

Saat

Süresi

   

   

   

   

 

Değerlendirme ve Sonuç

Savunulan Tezin Kabul Edilmesine,

Savunulan Tezin Reddedilmesine,

Savunulan Tezin Düzeltilmesine,

Öğrenci Sınava Girmedi.

 Oy Birliği                            Oy Çokluğu                     ile karar verilmiştir.      

                      

JÜRİ ÜYELERİ

Unvanı-Adı ve Soyadı

İmza

Jüri Başkanı :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

Üye              :   

(Kabul/Düzeltme*/Ret*)

 

Düzeltme verilmesi halinde;

Tez savunma sınavı …/…/20..   tarihinde, saat …….’da …………………………… salonunda yapılacaktır.

 

Not: Herhangi bir sebeple belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavının tez savunma jüri/jürileri tarafından gerekçesi ile beraber hazırlanacak bir tutanakla üç (3) gün içerisinde Enstitüye bildirilmesi gerekir.

 

Madde 4        

Madde 47/9 Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

10. Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

 

DEĞERLENDİRİLEN TEZİN

Tez başlığı içeriğiyle uyumlu mu?

Evet           Hayır        Kısmen

Bölümler arasında belli bir denge gözetilmiş mi? 

 Evet           Hayır       Kısmen

Tez metni dil kullanımı yönünden, Türkçe yazım kurallarına uygunluğu bakımından başarılı mı?

 Evet           Hayır       Kısmen

Tezde kullanılan kaynaklar güncel mi? 

Evet           Hayır        Kısmen

Tez konusu açısından temel nitelikli kaynaklardan yararlanılmış mı? 

Evet          Hayır         Kısmen

 

Yanıtınız “Hayır” ise eksik olan temel kaynaklar konusundaki önerilerinizi ek olarak ayrı bir  sayfaya ayrıntılı olarak yazınız.

Alıntılar, dipnotlar bilimsel kurallara uygun mu?

Evet     Hayır    Kısmen

Kaynaklardan yararlanmada bilimsel etik gözetilmiş mi?

Evet      Hayır    Kısmen 

Yanıtınız “Hayır” ise gerekçelerinizi  ek olarak ayrı bir  sayfaya ayrıntılı olarak yazınız.

Tez hakkındaki nihai görüşünüz

 Kabul     Düzeltme   Ret 

 

* Tez konusundaki görüşünüz “düzeltme” yapılmasının gerekli olduğu yönündeyse, düzeltme yapılmasını önerdiğiniz konuları aşağıda belirtiniz.

Düzeltmenin yapılacağı bölüm

Düzeltme konusu ve öneri

 

   

 

 

                  

 

   

 

 

                  

 

 

   

 

                  

 

 

   

 

                  

 

*Tez konusundaki görüşünüz “Ret” olması yönündeyse, gerekçesini aşağıdaki belirtiniz. Öğrenci ikinci tez savunma sınavına girmesi durumunda kabul veya ret verilir.

                                 

Not: Bu sayfa her bir jüri üyesi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra savunma evrakları ile beraber enstitüye iletilmelidir.

Değerlendirmeyi yapan öğretim üyesinin

Unvanı, Adı-Soyadı ve İmzası: