Doküman No
LEEFR. 0018
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
20.12.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

ÖĞRENCİNİN;

 

ADI SOYADI                                   :

 

NUMARASI                                     :

 

ANABİLİM DALI                           :

 

PROGRAMI                                                  :      Yüksek Lisans        Doktora

 

SEMİNER BAŞLIĞI (TR)             :

 

  SEMİNER BAŞLIĞI (İNG)         :

 

SEMİNER KONUSUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (ZORUNLU)

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçları ile ilgili başlıklar aşağıda belirtilmektedir. Seminer konusunun ilgili başlıklardan hangisi / hangilerine uyumlu olduğunu işaretleyiniz.

 

(İlgili başlıkların detaylarını görmek için  http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ bağlantısına tıklayınız.)

 

Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Şehirler ve

Topluluklar

Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaçlar İçin Ortaklıklar

 

 

  SEMİNERİN TOPLUMSAL KATKIYA YÖNELİK YAYGIN ETKİSİ  (ZORUNLU)

Toplumsal katkı boyutu (Bu veride uygun etkiyi seçiniz. Birden fazla seçme opsiyonu sunularak toplanacaktır. Ayrıntılı bilgiye ihtiyaç halinde https://toplumsalkatki.erdogan.edu.tr/tr bağlantı adresini kullanabilirsiniz)

Eğitim ve Öğretim

Teknolojik ve Bilimsel Yenilikler

Sağlık

Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik

Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Eşitlik

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Uluslararası İşbirliği ve Diplomasi

Diğer

 

SUNUM TARİHİ                             : ....../....../20....

 

SUNUM SAATİ                               : ......... : .........

 

SUNUM YERİ                                 :      

 

 

 

 

 

 

 

…./…./20

Öğrenci

imza

 

 

…./…./20

Danışman

Unvanı,  Adı Soyadı ve imza

 

 

 

Bu form bilgisayar ortamında doldurularak öğrencinin dosyasında saklanmak üzere akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Enstitüye gönderilir.