Doküman No
LEEFR. 0079
Yayın Tarihi
30.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Enstitü Sekreteri
Onaylayan
Müdür

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

KURUL GÜNDEM FORMU

SAYI                            :   

TARİH                         :   

TOPLANTI YERİ      :   

TOPLANTI SAATİ   :       

Dağıtım

Öğrenci Dosyalama

Otomasyon Sistemine Giriş

 

 

   

   

   

 1.  

Bilgilendirme.

    

    

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.  

   

   

   

   

 1.