Döküman No
LEEFR. 0012
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

(Kayıt Sildirme Dilekçesi)

 

Öğrencinin Numarası :   

Adı ve Soyadı              :   

Anabilim Dalı              :                      

Programı                      :     

Uzmanlık Alanı:                                                        

Derecesi           Yüksek lisans-                  Doktora

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Aşağıda belirttiğim gerekçe sebebiyle kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.….../…../20.…

Öğrencinin İmzası

 

Gerekçe:

Mali durumlar

Ailevi nedenler

İş durumu

Başka bir üniversitede okuma isteği

Diğer (lütfen açıklama yazınız) ................

 

 

 

 

EKLER

  1. İlişik Kesme Belgesi

  2. Öğrenci Kimlik Kartı

 

 

 

 

Enstitü Onayı                                                                                        

 

EYK Tarih :…./…./…..

EYK No    :