Doküman No
LEEFR. 0012
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
15.09.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Öğrencinin Numarası :               

Adı ve Soyadı              :               

Anabilim Dalı              :                                    

Programı                      :                 

Uzmanlık Alanı:                                                        

Derecesi           Yüksek lisans-                  Doktora

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Aşağıda belirttiğim gerekçe sebebiyle kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.….../…../20.…

Öğrencinin İmzası

 

Gerekçe:

Mali durumlar

Ailevi nedenler

İş durumu

 Başka bir üniversitede okuma isteği

 Diğer (lütfen açıklama yazınız) ................

 

 

 

 

 

EKLER

 

  1. Öğrenci Kimlik Kartı

 

 

 

 

 

Enstitü Onayı                                                                                        

 

EYK Tarih :…./…./…..

EYK No    :