Döküman No
LEEFR. 0072
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Öğretim Üyesi Yolluk Talep Formu

 

Üniversitesi/Fakültesi/Enstitüsü/Uzmanlık Alanı

   

T.C. Kimlik Numarası

   

Unvanı, Adı ve Soyadı     

Banka IBAN Numarası

TR   

Banka Şube Adı

   

Personel Sicil Numarası

   

Kadro Derecesi      

Kadro Derecesi

   

Ek Göstergesi

3600 

4800 

5300 

6400 

Yol Güzergâhı

Gidiş ve Dönüş:   

Telefon:   

E-posta:   

Savunma sınavına katılacağı öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

:   

Programı

:   

Savunma Tarihi

:   

 

 

Tez Savunmasına katılacak olan yukarıda bilgileri bulunan öğretim üyesinin bilgilerinin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

 

…/…/20…

Danışman

İmza

Not: Bu form ilgili jüri üyesinin yüz yüze katılması durumunda jüri görevlendirilmesi yazısı ile beraber ABD Başkanlığından Enstitüye gönderilir.