Döküman No
LEEFR. 0072
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Öğretim Üyesi Yolluk Talep Formu

 

 

Üniversitesi/Fakültesi/Enstitüsü/Uzmanlık Alanı

    

T.C. Kimlik Numarası

   

Banka IBAN Numarası

TR   

Banka Şube Adı

   

Personel Sicil Numarası

   

Kadro Derecesi

   

Ek Göstergesi

3600

4800

5300

6400

Yol Güzergâhı

Gidiş ve Dönüş:   

Telefon:   

E-posta:   

 

 

 

 

 

 

Tez Savunmasına katılacak olan yukarıda bilgileri bulunan öğretim üyesinin bilgilerinin doğruluğunu beyan ederim.

 

…/…/20…

Danışman

İmza

 

 

 

 

Not: Bu form ilgili jüri üyesinin EYK ile görevlendirilmesinden sonra danışman öğretim üyesi tarafından doldurularak savunma sınavından en az iki gün öncesine kadar enstitüye ulaştırılmalıdır.