Doküman No
LEEFR. 0057
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

……………………… ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Bildirim Formu)

 

Öğrencinin;

Numarası

      

Adı Soyadı

      

Ana Bilim Dalı

      

Uzmanlık Alanı

      

Program Adı

      

Tez Konusu

      

Yukarıda bilgileri bulunan öğrencinin Tez İzleme Komitesi’nin belirttiğim gerekçe nedeniyle aşağıda önerildiği şekilde değiştirilmesini arz ederim..../…/20…

Danışman

(Ad Soyad – İmza)

Gerekçe:

MEVCUT TEZ İZLEME KOMİTESİ

 

Öğretim Üyesinin Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanı

1

      

      

      

2

      

      

      

3

      

      

      

*ÖNERİLEN TEZ İZLEME KOMİTESİ

 

Öğretim Üyesinin Adı Soyadı

Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanı

1

      

      

      

2

      

      

      

3

      

      

      

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ana Bilim Dalımız ……………………… numaralı ……………………. Doktora Programı öğrencisi ………………………………………….’in danışmanı tarafından teklif edilen Tez İzleme Komitesi değerlendirilmiş olup aşağıda ismi geçen öğretim üyelerinin “Tez İzleme Komitesi Üyesi” olarak enstitü müdürlüğüne önerilmesi uygun bulunmuştur. ... /... / 20…..

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı, Soyadı

Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanı

1

      

      

      

2

      

      

      

3

      

      

      

Anabilim Dalı Kurulu

Tarih                          :…/…/20…

Sayısı / Karar No:      :……/…

* Mevcut Tez İzleme Komitesi Üyelerinden ikisinin değiştirilmek istenmesi durumunda Tez Önerisi Savunma Sınavının tekrar yapılması gerekir.