Doküman No
LEEFR. 0029
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
15.09.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

…………………………….ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Yüksek Lisans İkinci Kez Tez Savunma İstek Formu)

 

Öğrencinin 

Adı Soyadı                              :     

Numarası                                :     

Ana Bilim Dalı                         :     

Programı                                  :     

Danışmanı                               :     

Tezin Adı                                :     

 

Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin tez savunma sınavı , …/…/20.. tarihinde yapılmış olup, verilen düzeltme kararından sonra, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 32/2 maddesi gereğince yeniden savunulabilir bulunan tezi, Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanmış olup, gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.   …/…/20…

Öğrenci                                                                                                        Danışman

      (Ad Soyad İmza)                                                                                                      (Adı,Soyadı/ İmzası)

 

 

EKLER:

  1. Tez (3 Adet)
  2. Tez Savunma Duyurusu
  3. Transkript (Enstitü Onaylı)

 

Birinci Savunma Tarihi:     

Düzeltme Süresi:     

Harç Borcu Yoktur

Onaylayan/ Ad- Soyad/İmza

....../......./........

 

MADDE 32/9. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.