Doküman No
LEEFR. 0084
Yayın Tarihi
23.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………………

ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

(Not İtiraz Dilekçesi)

……………………………………………………………………………………….programı……………..………..numaralı öğrencisiyim. …………...........................dersinin notunun yeniden değerlendirilmesini istiyorum.

            Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim

 

 

 

                                                                                                                                  …/…/20

                                                                                                                                         İmza

                                                                                                                Öğrenci Adı Soyadı

 

 

 

 

Telefon:

E-posta:……………………………@erdogan.edu.tr

 

 

Final Sınav Tarihi :            

Sınav Sonucu İlan Tarihi :           

Dersi Veren Öğretim Elemanı :           

 

Yeniden Değerlendirilecek

 Ara Sınav

 Final Sınavı

Ödev, Proje

Yarıyıl Sonu Başarı Notu

 Yarıyıl Sonu Harf Notu

 

Madde 21/2 Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak maddi hata yönünden itirazda bulunabilirler.