Doküman No
LEEFR. 0009
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
14.10.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ORTAK DANIŞMAN ATANMASI TALEP FORMU

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

:

                  

Numarası

:

              

AnaBilim Dalı

:

              

 

Programı/Uzmank Alanı

 

:

              

E-Posta

:

……………………………………………@erdogan.edu.tr

Tel No

:

              

Tezin EYK Onaylanmış Adı:

:

              

 

Ortak Danışmanın atanması için gerini arz ederim.

 

 

                ......./........./20.........

Danışman İmza

 

                

ORTAK DANIŞMANIN

 

Ünvanı

:

              

Adı Soyadı

:

              

Üniversitesi

:

              

Enstitü Anabilim Dalı/Uzmank Alanı

 

:

              

E-Posta

:

              

 

……/……/20

Ortak Danışman İmza

 

AnaBilim Dalı Kurulu

Tarih ……/……/20…. Karar No:               

 

 

Ek

 

:

              

Danışmanın gerekçeli yazısı ( Önerilen ikinci danışmanın tezin hangi konularında ne tür katkıları olacağını ve ikinci danışmanın bu konularla ilgili yapmış olduğu bilimsel çalışmaları da içeren gerekçeli yazı)          

 

 

EYK Tarih….//20.. No:………...