Döküman No
LEEFR. 0009
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  T.C. Sayfa : 1/1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ORTAK DANIŞMAN ATANMASI TALEP FORMU
 
Öğrencinin
Adı Soyadı :     
Numarası :      
Ana Bilim Dalı :      
Programı/Uzmanlık Alanı :      
E-Posta : ……………………………………………@erdogan.edu.tr
Tel No :      
Tezin EYK Onaylanmış Adı:  :      
Ortak Danışmanın atanması için gereğini arz ederim.
                                                                                                                                                                                                 ......./........./20.........
                                                                                                                                                                                                     Danışman  İmza
                                                                                                                                                                                          
ORTAK DANIŞMANIN
 
Ünvanı :      
Adı Soyadı :      
Üniversitesi :      
Enstitü Anabilim Dalı/Uzmanlık Alanı :      
E-Posta :      

                                                                                                                                                                                       ……/……/20…

Ortak Danışman İmza

 
Ana Bilim Dalı Kurulu
Tarih   ……/……/20….
Karar No  : 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ek
:
Danışmanın gerekçeli yazısı
     EYK
Tarih…./…/20..
 No:………...