Doküman No
LEEFR. 0011
Yayın Tarihi
17.05.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

……………………………………………… ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Başka Üniversiteden/ Ders Alma Talep Formu)

20-20 Akademik Eğitim Öğretim yılı …………………….. yarı yılı içerisinde aşağıda belirtilen dersleri ……….…………………………………………. üniversitesi ………………………………………. Enstitüsü …………………. Ana Bilim Dalı …………….. Programından almak istiyorum.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim. .../…/20…

 

      Adı ve Soyadı

   

             İmza

                                                                                              

T.C. Kimlik No

 

Adı ve Soyadı

                     

Öğrenci No                         

 

Ana Bilim Dalı

 

Programı

 

Uzmanlık Alanı

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Üniversitesi

Enstitüsü

Ana Bilim Dalı

Programı

Kredi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman Onayı

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.

                                                                                                         ….../……/20…                                                                                                     

Danışman Unvanı, Adı ve Soyadı

 

İmzası

 

 

Ana Bilim Dalı Onayı

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

…../……/20…

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

İmzası

 

 

 

Ana Bilim Dalı Kurulu                                                                    Enstitü Yönetim Kurulu

Tarih:                                                                                                 EYK Tarih: 

No:                                                                                                      EYK No: 

                                                                                                          Kabul        Red