Doküman No
LEEFR. 0083
Yayın Tarihi
23.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

……………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

20.../20…--GÜZ/BAHAR YARIYILI

(Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin Lisansüstü Programdan Derse Yazılma Formu)

 

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

           

ANABİLİM DALI

         

NUMARASI

         

PROGRAMI

         

Uzmanlık Alanı

         

DERSLER

DERS KODU

DERS ADI

         

         

 

 

 

 

 

.../../20..                                                                                                         ../../20..

ÖĞRENCİNİN                                                                                  ANA BİLİM DALI BAŞKANI

      İMZASI                                                                                                       İMZASI

 

                                                                                                                                 

 

Ana Bilim Dalı Kurulu          

Tarih:          

Karar No:         

 

Enstitü Yönetim Kurulu          

EYK Tarih:         

EYK No:         

 

 

Madde 13/3 “…….. bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden de alabilir.”